Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP

Jednorazowy układ oddechowy do nCPAP (Infant Flow, Medin CNO, WILAflow, COMEN NV8). 

Jednorazowy, noworodkowy układ oddechowy do nCPAP. Odcinek wdechowy podgrzewany, linia proksymalna, komora nawilżacza, generator przyłacze pacjenta, trzy końcówki donosowe S,M,L. Kompatybilny z adapterem grzałki nawilżacza typu MR 850 i inne