Nawilżacz powietrza do transportu noworodków Neo-Pod™ “T”

System nawilżający do przewożenia noworodków Neo-Pod™ “T” z ulepszonym wkładem kasety do nawilżacza LavaBed™, dostępny od września 2015 roku, jest przeznaczony do dostarczania ogrzanych i nawilżonych gazów oddechowych podczas transportu noworodków otrzymujących wentylację mechaniczną, kaniulę donosową o wysokim przepływie lub CPAP.

Neo-Pod “T” zapewnia prawidłowy przepływ wdychanych gazów podczas krótkich i długich okresów transportu, tym samym pomagając w utrzymaniu neutralnego środowiska termicznego noworodka i zapobiegając zagęszczaniu wydzieliny w drogach oddechowych.

Odpowiednie temperatury gazu są związane z mniejszą częstością występowania odmy opłucnowej i zmniejszeniem nasilenia przewlekłej choroby płuc u noworodków o bardzo niskiej masie urodzeniowej, poddanych wentylacji. Wentylacja mechaniczna podczas transportu, nawet w workach, bez nawilżania, może doprowadzić do utraty ciepła przez płuca, utrudniając właściwą termoregulację.

Uniwersalny rozmiar

Zainspirowany wyjątkowymi potrzebami zespołu ds. transportu noworodków i ich pacjentów, Neo-Pod “T” jest pierwszym i jedynym jednorazowym urządzeniem nawilżającym, stworzonym do pracy z praktycznie wszystkimi systemami wentylacji/inkubacji, wykorzystywanymi w transporcie noworodków. Kompaktowy, lekki i energooszczędny, Neo-Pod „T” zapewnia odpowiednie ogrzewanie i nawilżenie wdychanych gazów, aby utrzymać temperaturę ciała pacjenta, jednocześnie zapobiegając wysuszeniu wydzieliny w drogach oddechowych podczas wentylacji, nCPAP lub podczas dostarczania tlenu przez kaniulę donosową o wysokim przepływie.

 

 

Prosty, bezpieczny i skuteczny

Neo-Pod “T” jest prosty w konfiguracji i łatwy w użyciu. Nowy jednokierunkowy kabel z szybkim złączem umożliwia łatwe wkładanie i wyjmowanie. Dodatkowo, nowa konstrukcja kasety do nawilżacza umożliwia wsunięcie jednorazowego wkładu kasety do nawilżacza LavaBed™ zaledwie w ciągu kilku sekund. Możesz regulować i monitorować temperaturę wkładu LavaBed™ w zakresie od 30 ̊C do 38 ̊C. Sprawdzona, przelotowa konstrukcja systemu nawilżającego dostarcza pacjentowi całkowicie nasycony gaz. Wewnętrzny czujnik temperatury LavaBed aktywnie monitoruje temperaturę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, proksymalny czujnik temperatury w drogach oddechowych umożliwia ciągły pomiar temperatury dostarczanego gazu w interfejsie pacjenta.

Skuteczne metody dostarczania gazów medycznych:

 • Wysokoprzepływowy tlen dostarczany za pomocą kaniuli donosowej o wysokim przepływie.
 • Donosowe CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych).
 • Nieinwazyjna wentylacja ciśnieniem dodatnim (niezaintubowana).
 • Inwazyjna wentylacja ciśnieniem dodatnim (zaintubowana).

  Ulotka PDF

Wkład kasety do nawilżacza LavaBed™

Oto jak działa Neo-Pod „T”. Suchy gaz z przepływomierza, mieszalnika lub wentylatora przepływa przez obwód układu do wkładu kasety do nawilżacza LavaBed, gdzie gaz jest ogrzewany i nawilżany. Nawilżony gaz jest następnie dostarczany noworodkowi przez obwód oddechowy respiratora, kaniulę donosową lub CPAP. Zarówno wewnętrzny czujnik temperatury LavaBed oraz proksymalny czujnik temperatury w drogach oddechowych mierzą temperaturę dostarczanego gazu i przekazują sygnał do mechanizmu kontrolnego, w celu automatycznego utrzymania żądanej temperatury.

Wkład kasety do nawilżacza LavaBed mieści około 20 ml sterylnej wody i jest napełniany za pomocą zwykłej strzykawki, a nie uciążliwego systemu dostarczania wody, zamontowanego w innych urządzeniach. Port przepływowy automatycznie zapobiega przepełnieniu. Wkład kasety do nawilżacza LavaBed jest zabezpieczony wewnątrz inkubatora do przewożenia noworodków, co zapewnia korzyści w postaci krótszych długości rurek i praktycznie eliminuje problemy związane ze zmiennymi gradientami temperatury, które mogą prowadzić do kondensacji w rurkach.

Zalety

 • Pomaga poprawić i utrzymać normotermię po porodzie i podczas przewożenia.
 • Może być stosowany w transporcie wewnątrzszpitalnym i w transporcie pomiędzy szpitalami chorych wcześniaków potrzebujących podtrzymania oddechu.
 • Kompatybilny z praktycznie wszystkimi systemami wentylatorów/inkubatorów do przewożenia noworodków.
 • Kompaktowy, lekki i energooszczędny.
 • Prosty w konfiguracji i łatwy w użyciu.
 • Jednorazowy wkład kasety do nawilżacza LavaBed optymalizuje nawilżanie, minimalizując wyciekanie w obwodzie i gradienty temperatury.
 • Temperatura w LavaBed może być ustawiana w zakresie od 30° C do 38° C.
 • Wewnętrzny czujnik temperatury LavaBed i czujnik oddechu pacjenta zapewniają kontrolę pętli sprzężenia zwrotnego temperatury, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju sumienia.
 • Nowy kabel z szybkim złączem ułatwia montaż i demontaż.

Potwierdzone badania kliniczne

Niskie temperatury u wcześniaków są związane ze zwiększonym wskaźnikiem1. W 2010 roku, tePas i współpracownicy stwierdzili, że stosowanie ogrzanego i nawilżonego powietrza podczas wspomagania oddychania u wcześniaków tuż po urodzeniu zmniejszyło poporodowy spadek temperatury2. W 2015 roku, Meyer i współpracownicy ocenili, czy temperatura wcześniaków mogłaby się poprawić przy zastosowaniu ogrzanego i nawilżonego gazu podczas porodu oraz w oczekiwaniu na poród w NICU. Dodatnie ogrzanego, nawilżonego gazu spowodowało, że wcześniaki od urodzenia osiągały wyższe współczynniki normotermii przy podaniu. Nawilżanie okazało się również skuteczniejsze w zapobieganiu poważniejszym stopniom hipotermii.1

Odniesienia:
1. Meyer MP, Hou D, Ishrar NN, et al. Initial respiratory support with cold, dry gas versus heated humidified gas and admission temperature of preterm infants. J Pediatr 2015; 166: 245-250.
2.  tePas AB, Lopriore E, Dito I, et al. Humidified and heated air during stabilization at birth improves temperature in preterm infants. Pediatrics 2010; 125: e1427-e1432.

Kompletny system

Neo-Pod „T” to kompletny system, składający się z obwodów wentylacyjnych, obwodów wysokiego przepływu, strzykawek do podawania wody i przedłużonych rurek, różnych wielkości kaniuli donosowych o wysokim przepływie dla noworodków i kaniuli donosowej o wysokim przepływie PressureSafe™ dla noworodków, wraz z zintegrowanym nadciśnieniowym zaworem bezpieczeństwa, zabezpieczającym przed niezamierzonymi skokami ciśnienia w drogach oddechowych.