Noworodkowy ogrzewacz podczerwieni

 

promiennik noworodkowy

Ogrzewacz jest przeznaczony do wykorzystania jako podstawowe lub dodatkowe źródło ciepła, a także do wykonywania intensywnej fototerapii noworodków w placówkach położniczych.

 

 • 3 tryby pracy: ogrzewanie wstępne, tryby ręczne i automatyczne
 • 2 tryby ustawiania czasu fototerapii: ZEGAR, TIMER (odliczanie czasu)
 • Regulacja mocy grzewczej i intensywności promieniowania fototerapeutycznego
 • System sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej
 • Oświetlenie obserwacyjne obszaru roboczego z możliwością regulacji jasności
 • Pionowe przemieszczenie grzałki i obracanie w płaszczyźnie poziomej

 

Charakterystyka techniczna

 

 • Zakres regulacji temperatury. ……………………………………………od 30 0 C do 38 0 C
 • Maksymalna gęstość promieniowania podczerwonego:

– we wszystkich spektrum podczerwieni………………………………………..60 kW/cm

– w bliskim polu widma w podczerwieni (od 760 do 1400 nm)………10 kW/cm

 • Zmiana wysokości położenia modułu nagrzewnicy………….……….max. 250mm
 • Czas gotowości nagrzewnicy do działania………………………………..max. 5 sekund
 • Poziom hałasu obszaru pola roboczego w odległości 800 mm od modułu cieplejszego przy standardowym działaniu……………………………….. max 60 dBA
 • Klasa grzejnika………………………………………………………………………………….………….IIA

 

Parametry fototerapii

 • Zakres spektralny promieniowania świetlnego……………………………430-530nm
 • Poziom całkowitej intensywności promieniowania dla bilirubiny w odległości 800 mm od cieplejszego szkła ochronnego w efektywnym centrum obszaru napromienienia:

– maksimum ………………………………………………….3800+/- mcW/cm2

– średnia………………………………………………………1900+/- mcW/cm2